УСАИД представио истраживање о перцепцији грађана о борби против корупције у Србији

Пројекат УСАИД-а за одговорну власт представио је резултате истраживања јавног мњења о борби против корупције у Србији за 2018. годину.

Обраћајући се присутнима, Лора Павловић, директорка УСАИД-ове Канцеларије за демократски и економски развој, рекла је “сматрам да је важно истаћи да је напредак на пољу владавине права и и борбе против корупције важан не само због европске будућности Србије – напредак је важан за будућност Србије уопште. Данас ћемо чути да нема много поверења међу грађанима да земља иде у добром смеру. Такође, више од половине (57%) грађана сматра да је корупција веома раширена у Србији. А у исто време, мало грађана је спремно да пријави корупцију акда је виде – неки због страха, неки зато што не верују да се било шта може променити“.

Грађани су као најважније политике у борби против корупције оценили јачање заштите узбуњивача, јачање независних државних органа који врше надзор и контролу јавне управе и увођење већих казни за оне који дају и оне који примају мито. Лора Павловић је поновила посвећеност УСАИЂа која се огледа и кроз Пројекат за одговорну власт, који настоји да унапреди капацитете независних државних органа у циљу ефикасног обављања послова из њихове надлежности, да подржи локалне самоуправе да транспарентније поступају и да кроз рад са посебним одељењма судова и тужилаштва подстакне ефикасност у доношење пресуда у предметима са елеметима корупције.

Четворогодишњи УСАИД-ов Пројекат за одговорну власт, који је вредан 8,5 милиона долара, има за циљ јачање капацитета и повезаности између кључних актера у Републици Србији на централном и локалном нивоу. Кључни партнери пројекта су јединице локалне самоуправе, Државна ревизорска институција, Агенција за борбу против корупције и новоформирана посебна одељења тужилаштва и судова за борбу против корупције. Пројекат за одоговрну власт подржава независне државне огране у доношењу реформских политика у циљу унапређења надзора владиних активности и то на основу претходно утврђених ризика. Пројекат сарађује са посебним одељењима судова и јавних тужилаштава за спречавање корупције ради повећања ефикасности у процесуирањи и одлучивању о предметима корупције и успостављања електронског регистра коруптивних предмета. Пројекат такође помаже локалним самоуправама да унапреде локалне планове за борбу против корупције, имплементирају стандарде правне заштите узбуњивача и креирају стратегије за укључивање грађана у управљање.

Да бисте погледали резултате изтраживања, посетите овај линк.