Flag

An official website of the United States government

Америчка помоћ Србији
2 MINUTE READ
1 јануара, 2020

Стратешки циљ УСАИД (Америчка агенција за међународни развој) у Србији јесте подршка визији Србије као демократске, просперитетне земље која напредује ка евроинтеграцијама. Како би помогао Србији да то оствари, УСАИД блиско сарађује са невладиним организацијама и институцијама у Србији на значајним програмима у две кључне области:

Јачање демократије и управе

УСАИД подржава бројне програме са циљем развоја демократске културе и праксе у Србији. УСАИД обезбеђује новчана средства и техничку помоћ за невладине организације широм Србије како би помогле да грађани разумеју и подрже неопходне реформе, док у исто време надзиру рад националне владе и локалних самоуправа. Помоћ независним, локалним медијима омогућава доступност поузданих вести и информација грађанима и помаже да се осигура њихова дугорочна одрживост. Један од програма помаже правосуђу да управља својим финансијама и да унапреди ефикасност судова, а истовремено подржава успостављање канцеларије за буџет и финансије у Народној Скупштини Србије. Такође, УСАИД подржава учешће младих политичара и жена у раду Скупштине, подстичући тако боље функционисање скупштинских одбора, посланичких клубова и међустраначких форума.

Подстицање економског раста

Србија је остварила значајан напредак у изградњи правног и политичког оквира за економски раст, али треба предузети још важних корака ка одрживој стабилности. УСАИД сарађује са колегама у српској Влади, невладиним организацијама и министарствима САД на продубљивању структурних реформи и унапређивању законодавног процеса; пружању подршке за примену нових закона и подстицању боље управе; укључујући и вршење ауторитета кључних институција и њихову одговорност пред јавношћу. Образовање и информисање јавности су саставни елементи скоро свих напора да се унапреди разумевање и подршка реформама. Очекује се да ће ови напори на националном нивоу утицати на веће поверење инвеститора у правила и понашање кључних институција, што би утицало на економски раст и инвестиције у Србији. Боље повезана, поузданија и одговорнија управа такође би требало да води ка већем поверењу домаће јавности и јачој подршци за континуирани напредак демократске управе и економских реформи.

Такође, како се Србија приближава чланству у Европског Унији и Светској Трговинској Организацији, јављају се нове могућности за предузећа, али и изазови. Непходна је модернизација српских предузећа, како би она имала користи од промена које ће донети либерализација трговине. УСАИД сарађује са перспективним малим и средњим предузећима у пољопривредном, индустријском и услужном сектору ради повећања њихове продуктивности и квалитета њихових производа, као и ради ширења тржишта. Циљана помоћ УСАИД доприноси побољшању пословни пракси, развоју радне снаге, побољшању маркетинга, достизању међународних стандарда и увођењу нових технологија. Изградња доброг и конкурентног пословног амбијента пружа најбољу перспективу за дугорочан, одржив економски раст и већу запосленост.

Молимо Вас да посетите https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/serbia како бисте сазнали више о активностима УСАИД у Србији.