Извештај о трговини људима 2016

СРБИЈА: На листи за посматрање у оквиру 2. групе Србија је земља порекла, транзита и крајње одредиште мушкараца, жена и деце која су подвргнута трговини у циљу сексуалне експлоатације као и принудном раду што укључује рад у кући и принудно просјачење. Жене у Србији изложене су сексуалној ескплоатацији од стране криминалних група, која се одвија …

Прочитај више»
Прикажи више ∨