Образовање и култура

Одељење за односе са јавношћу управља програмима културе, професионане и академске размене, подржава осам Америчких кутака широм Србије, промовише међусобно разумевања између Србије и САД, јача интеркултуралне размене као и пријатељство између наших народа.

Амерички простори