Подршка амбасаде за програм „Бранитељи и бранитељке мањинских права“

Minority Rights Defenders Event in Belgrade

Институт за европске послове уз подршку амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду спроводи пројекат Бранитељи и бранитељке мањинских права који има за циљ да пружи студентима права, недавно дипломираним правницима, полицајцима и онима који се школују за слична звања могућност да директно допринесу унапређивању људских права у Србији и тиме унапреде вештине које ће им бити неопходне у послу који обављају или ће обављати.

Програм је циљано намењен овим двема великим групама будући да су оне прве која треба да заштите људска и мањинска права свих грађана Србије, уколико су она угрожена. Такође, у току преговора Србије са Европском унијом, неке од најзначајнијих реформи дешаваће се у поглављима 23 и 24, која се односе на правосуђе и основна права, као и на правду, слободу и безбедност. Уз информисаније учеснике у процесу реформисања правосуђа и полиције, реформе ће бити ефектније и ефикасније.

У току програма који је већ изнедрио две групе од по 20 алумниста, учесници имају могућност да стекну потребно знање о институционалној заштити људских права, различитим мањинским групама у својој земљи, као и могућност да се боље упознају са потешкоћама и изазовима са којима се припадници мањина, али можда и они сами свакодневно суочавају.

Током два одржана тренинга, укупно 40 учесника ће проћи кроз програм и упознаће се са методама институционалне заштите људских права у Србији, као и на који начин могу помоћи особама чија су права нарушена. Тренинзи ће истаћи значај једнаког законитог и праведног приступа при одбрани грађана у једној демократској држави.

Полазници ће овим путем бити опремљени знањем и вештинама од значаја за њихову даљу каријеру. Такође, учесници ће оформити мрежу, где ће активно размењивати искуства и радити заједно на унапређењу и очувању људских права у Србији.

Сви учесници ће након тренинга бити у обавези да испуне три активности: појављивање у медијима, организовање вршњачке едукације, као и писање предлога практичних политика на тему брањења права мањинских група.

Након тренинга добија се потврда о учестовању, а након извршених активности и сертификат као и, по потреби препорука.