Flag

An official website of the United States government

Програми грантова
5 MINUTE READ

Амбасадоров фонд за очување културне баштине

Фонд амбасадора САД за очување културне баштине (АФЦП) подржава очување места и објеката значајних за културу, као и разне облике традиционалног израза културе у преко 100 земаља у развоју широм света. У пројекте подржане од стране АФЦП-а спадају рестаурација античких и историјских објеката, процена и очување ретких рукописа и музејских колекција, очување и заштита археолошких налазишта, и документовање традиционалних занатских техника које ишчезавају и народних језика. Културно наслеђе наставља да постоји као подсетник доприноса и историјских искустава човечанства. Сједињене америчке државе указују поштовање културама света преузимајући водећу улогу у напорима да се сачува културна баштина. За више информација о овом програму посетите страницу нашег сајта на енглеском језику.

Програм малих грантова Комисије за демократију

Циљ Програма малих грантова Комисије за демократију је да финансира специфичне пројекте који подржавају демократију као и развој демократских институција Републике Србије. На тај начин се финансирају невладине и остале непрофитне организације широм Србије. Највећи износ је 24.000 америчких долара. Међутим, грантови мањег износа су пожељнији како би Влада САД могла да подржи више различитих пројеката. Право на пријаву имају сви кандидати којима је стално боравиште на територији Републике Србије и они који предлажу или спроводе пројекат чији је циљ наставак развоја демократских институција у Србији, посебно у локалним самоуправама. Комисија за демократију финансира пројекте на четири теме:

  1. Владавина права, реформа правосуђа, и транспарентност владе.
  2. Кампање и обуке које имају за циљ подизање свести за борбу против корупције.
  3. Наставак развоја тржишне привреде.
  4. Решавање конфликата и неговање толеранције.

За више информација о овом програму посетите страницу нашег сајта на енглеском језику.

Алумни програм малих грантова

Алумни програм малих грантова издваја се за алумни учеснике у програмима размене Владе САД и има за циљ промовисање лидерства и умрежавање алумни учесника, као и олакшавање сарадње са Амбасадом САД у Београду у стратешким областима значајних за будућност Србије: јачање владавине права, промовисање развоја привреде и побољшање регионалне стабилности.

Програм гостујућих предавача

Програм гостујућих предавача Владе САД је програм мањих размера. Канцеларија за медије, културу и образовање је у могућности да на годишњем нивоу доведе од десет до петнаест стручњака у Србију. Ови амерички стручњаци путују светом како би учествовали у програмима и повезали се са публиком путем предавања, радионица и семинара, као и путем наступа у медијима али и у улози саветника. Програм гостујућих предавача активно промовише разумевање спољне политике САД и друге кључне политике, као и политички, економски, друштвени и културни контекст из којег ове политике произилазе. Програм омогућава америчким држављанина да се повежу са публиком широм света, уживо или користећи виртуелне платформе, путем састанака, предавања, радионица, семинара, наступа у медијима и у својству саветника.

Програм гостујућих предавача Владе САД промовише разумевање политика и институција САД као и политички, економски, друштвени и културни контекст из којег оне произилазе. Амерички предавачи покривају теме препознате од стране амбасаде уз консултацију са регионалним бироима и другим канцеларијама.

Амерички предавачи могу да говоре пред разним врстама професионалне публике на теме широког спектра, међутим, настава енглеског језика и уметничке изведбе не спадају у ту категорију. Уметници могу да учествују у програмима у својству предавача или саветника, али ИИП канцеларија не ангажује уметнике ради наступа или изложби. Стога, предавачи не предају на универзитету нити врше истраживања.