Flag

An official website of the United States government

Образовање и програми размене

Пронађи запослење

За тренутно отвoрене позиције молимо Вас посетите страницу на енглеском језику.

Локално ангажовано особље

Ова радна места попуњавају се у Србији преко службе за људске ресурсе. Да би се обезбедила што шира обавештеност, слободна радна места оглашавају се на енглеској верзији наше интернет презентације, као и путем друштвених мрежа. У сваком огласу дати су детаљан опис радног места, тражене квалификације, рок и процедура за подношење молби. Сва радна места која се попуњавају локално подразумевају да подносилац молбе има стални боравак у Србији, а тиме и законско право на рад.

Након пријема свих молби, кандидати се рангирају по квалификацијама. Одељење, којем треба службеник одређеног профила, у сарадњи са службом за људске ресурсе, обавља разговоре са најквалификованијим кандидатима и бира најбољег кандидата за оглашено слободно радно место. Сви учесници на конкурсу се писаним путем обавештавају о коначном исходу и резултатима конкурса.

Амбасада заступа став о једнаким, равноправним и фер условима за све учеснике конкурса без обзира на политичка опредељења, расу, боју коже, веру, национално порекло, пол, брачно стање, годиште или хендикеп.

Контакт

За више детаља у вези са тренутно отвореним слободним радним местима оглашеним на енглеској верзији ове странице као и питања у вези са начином аплицирања, можете се обратити нашој служби за људске ресурсе позивом централе амбасаде: +381 11 706-4000, директно на +381 11 706-4266 или слањем мејла: belgradehro@state.gov.

Такође нам се можете обратити поштом слањем писма адресираног на:

Амбасада САД
Служба за људске ресурсе
Булевар кнеза Александра Карађорђевића 92
11000 Београд, Србија