Flag

An official website of the United States government

Политика и историја
1 MINUTE READ
1 јануара, 2020

U.S. Serbia Relationship Ilustration

Подржавамо евроинтеграције Србије помажући јој у изградњи одрживих демократских институција, јачању владавине права, напретку економских реформи, њеном опредељењу за јачање регионалне сарадње и помирење, као и доприносу регионалном и међународном миру и безбедности. Такође, настојимо да проширимо и продубимо трговинске везе између САД и Србије ради подстицања економског раста и иновација, како би Србија била привлачна за америчка предузећа и инвестиције.

Наше историјско партнерство данас напредује. Како се наш однос развија и Србија наставља да спроводи реформе које је приближавају њеној европској будућности, народ у Србији уживаће погодности снажнијег, праведнијег и демократског друштва.