Отварање конференције „Конференција о заштити узбуњивача“

Добро јутро, министарко Кубуровић, амбасадоре Фабризи, амбасаадоре Оризио, господине Илићу, господине Радомировићу и цењени гости.

Корупција је глобални проблем и једна од највећих препрека економском развоју и друштвеном напретку у целом свету. Она се храни апатијом. Одузима могућности онима који вредно раде. Подрива поверење у власти. Повец́ава трошкове ваше здравствене заштите, образовања и свакодневног живота. Повец́ава вам порез. Обешрабрује инвестиције и радна места – јер присиљава људе да послују у сивој економији. Због свега овога корупција уништава генерацијски потенцијал јер наводи талентоване младе људе једне земље да потраже шансу на неком другом месту.

Према истраживању америчког УСАИЂа за 2018. годину, за Србе, корупција је један од највећих проблема. Преко 80% анкетираних Срба сматра да је утицај корупције на српско друштво и политику у распону од „умерен“ до „веома велики“. Постоје веродостојни извештаји о озбиљној корупцији у свим главним секторима друштва: образовању, здравству, грађевинарству, саобрац́ају и правосуђу, да поменем само неколико.

У исто време, веома мали број људи је спреман да пријави корупцију када се с њом суочи – неки из страха, неки зато што не верују да ц́е се ишта променити.

Они храбри људи који упозоравају на корупцију, проневеру, расипање и злоупотребу – узбуњивачи – нису непријатељи. Од суштинске је важности да их оснажимо и заштитимо. А то захтева промоцију поузданих система који ће гарантовати да информације које откривају узбуњивачи буду пажљиво процењене, детаљно истражене и да у односу на њих органи државне управе и тужилаштва адекватно реагују.

Спровођење праведних и ефикасних процеса пријављивања неправилности једнако је важно за откривање корупције као и за њено спречавање. Правна заштита узбуњивача је прилично нов концепт у целом свету, а Србија је у овој области напредна земља. Овом конференцијом се обележава четврта годишњица српског Закона о заштити узбуњивача, усвојеног 2015. године. Поносни смо што смо помогли Влади Србије да изради свој закон о заштити узбуњивача. Стручњаци тај закон сматрају „златним стандардом света“. Србија треба да се поноси својим законом. Током данашње конференције, чуц́ете узбуњиваче из прве руке. Чуц́ете приче о успеху, укључујуц́и и то како су информације које је пружио узбуњивач коришц́ене као пут до успешног кривичног гоњења, што је пракса коју често користе амерички тужиоци.

Чућете и о изазовима. Има још много тога да се уради. Људи који имају информације о неправилностима морају имати поверења да ће им институције омогућити да кажу шта имају а затим им пружити заштиту. Па како се то ради? Подизањем јавне свести о потреби пријављивања корупције, расипништва, проневера и злоупотреба. Повец́ањем способности и знања особа овлашћених за примање жалби узбуњивача. Јачањем правне заштите за узбуњиваче на суду. Коришц́ењем информација које пружају узбуњивачи у кривичним истрагама и кривичним гоњењима.

У последњих годину дана УСАИД је подржао локалне самоуправе да побољшају своје способности за спровођење закона. У сталној сарадњи са Пиштаљком и Томом Девином, међународним стручњаком за заштиту узбуњивача, дефинисали смо упутства како да локалне самоуправе успоставе структуру и поступке за примање и деловање по извештајима узбуњивача. До сада смо обучили представнике 35 локалних самоуправа да на одговарајуц́и начин примају наводе узбуњивача и реагују на њих, да разумеју могућности и ограничења својих функција и предузимају кораке за пружање адекватне заштите узбуњивачима. Наставиц́емо да радимо на томе и дати сву потребну подршку за јачање заштите узбуњивача.

Корупција је озбиљан изазов са којим се суочавају све владе, али постоји глобално искуство које се може искористити да се пронађе одговор на овај изазов. Сједињене Америчке Државе спремне су да пруже континуирану подршку текуц́им напорима Србије у борби против корупције.