Сједињене државе обезбеђују још 22 милиона долара помоћи Србији

У уторак 15. маја 2018. године, Влада Сједињених Америчких Држава и Влада Републике Србије потписале су споразуме којима САД обезбеђују још 22 милиона долара помоћи Србији. Ова средства биће утрошена за унапређење конкурентности привреде у Србији, јачање владавине права, оснаживање функционисања државних институција, унапређење регулаторног оквира за медије и борбу против корупције.

“Од 2001. године, Сједињене Америчке Државе обезбедиле су скоро милијарду долара помоћи Србији”, рекао је амерички амбасадор Кајл Скат. “Желим да нагласим да наша помоћ значи партнерство. Ми радимо директно са Владом Србије, приватним сектором у Србији као и са цивилним друштвом како бисмо дефинисали изазове са којима се Србија суочава. Што је још важније, ми се обраћамо грађанима Србије како бисмо изнашли решења”.

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић нагласила је да Република Србија води приступне преговоре о чланству у Европској унији и да ће „у остваривању овог свог стратешког циља, усмерити све расположиве ресурсе на усвајање и спровођење правних тековина Европске уније и на достизање стандарда који ће је учинити равноправним државном чланицом и грађанима обезбедити ефикаснију, модернију државу и виши животни стандард. На том путу, финансијска подршка и сарадња са Сједињеним Америчким Државама као развојним партнером, за нашу земљу је од изузетне важности.“

Подршка УСАИД-а Србији омогућила је следеће:

  • Добијање грађевинских дозвола и усклађивање пословања за захтевима инспекција је лакше и транспарентније—то је повећало грађевинску активност и натерало предузећа да изађу из сиве зоне пословања;
    Пружена је помоћ локалним заједницама које су се суочиле са мигрантском кризом да поправе и унапреде инфраструктуру;
  • Реновирани су прекршајни судови широм Србије и функционисање судова је унапређено увођењем система за управљање предметима и електронског регистра—што је буџету Србије донело преко 100 милиона евра, а у неким судовима довело до смањења броја старих предмета и до 80 одсто;
  • Уведена је електронска управа у 83 општине—што је грађанима Србије олакшало промену пребивалишта или упис у матичне књиге рођених и венчаних;
  • Израду нацрта и спровођење првог Закона за заштиту узбуњивача—због чега је сада лакше и безбедније пријавити корупцију и превару.