САД донирале $750,000 као помоћ жртвама трговине људима

Стејт департмент са поносом најављује донацију од 750.000 америчких долара Међународном комитету спаса и Удружењу грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља Атина.

Тридесетонедељни пројекат ће се бавити борбом против модерног ропства и мрежама трговине људима које циљају рањиве појединце. Ова донација ће помоћи жртвама трговине људима у осам градова широм Србије, у Београду, Врању, Суботици, Новом Саду, Нишу, Сремској Митровици, Крагујевцу, и Краљеву. Пројекат ће омогућити хитну и дугорочну подршку жртвама трговине људима, помоћ локалним институцијама у пружању посебних услуга деци која су била жртве трговине људима, и подршку државном Акционом Плану и Националној Стратегији за спречавање и сузбијање трговине људима.

За више информација о партнерским организацијама и иницијативама у борби против трговине људима посетите:

https://www.rescue.org/country/serbia
http://atina.org.rs/sr
https://www.state.gov/j/tip/