Статус предмета

На крају интервјуа за визу конзул ће вам саопштити да ли је васа виза одобрена или одбијена.

У неким случајевима након обављеног интервјуа предмет захтева додатну административну процедуру, за коју је потребно додатно време за процесуирање. Подносилац захтева за визу биће обавештен о томе. У највећем броју случајева процедура не би требало да траје дуже од 60 дана. Напомињемо да време које је потребно за административну процедуру завис од случаја до случаја.

Ако вам је захтев за визу одбијен, бићете о томе обавештени одговрајућим писмом.