Усељеничке визе: Вереничке визе

Вериничка виза (К-1) је неусељеничка виза за коју подносе захтев страни држављани као вереници америчког држављанина који живи у САД. Ова виза даје могућност подносиоцу захтева да путује у САД и склопи брак са америчким држављанином у року од 90 дана након усласка.