Интервју

Интервјуи за визу се морају закзати! Ваш интервју за визу биће вам заказан када нам вратите поштом допис да сте прикупили сва неопходна документа и да сте спремни за разговор. Након тога, Амбасада ће вам послати допис у коме ћете имати ваш датум за интервју као и информацију о плаћању таксе за обраду визе.